Quy Trình Sản Xuất Nước Mắm Xứ Phan

Cà Ná là nơi sản xuất nước mắm lớn nhất tỉnh Ninh Thuận. Làng mắm Cà Ná là làng nghề nước mắm truyền thống lâu đời. Nước mắm cá cơm của Cà Ná trong vắt, vàng…

Continue Reading Quy Trình Sản Xuất Nước Mắm Xứ Phan